https://cuvees.com

Yagi's Peonia, Nara, Japan (720ml) - ABV 25%

Yagi Shuzou x Michell Lie SKU: MLYAG09_NV_0720
Yagi&

Yagi's Peonia, Nara, Japan (720ml) - ABV 25%

Yagi Shuzou x Michell Lie SKU: MLYAG09_NV_0720
原價 $31.00 特價 $25.00 節省 19%
/
  • 48小時內交貨
  • 貯存於24小時恆溫倉庫 (溫度13°c,濕度70%)
  • 送貨 - 港島區: 逢星期一、三、五 |九龍及新界: 逢星期二、四、六
  • 安全支付
  • 存貨
  • Inventory on the way

Style: Ume Shochu

AVB: 25%

最近瀏覽