Yagi's Solana, Nara, Japan (720ml) - ABV 25%

Yagi Shuzou x Michell Lie SKU: MLYAG10_NV_0720
Yagi&

Yagi's Solana, Nara, Japan (720ml) - ABV 25%

Yagi Shuzou x Michell Lie SKU: MLYAG10_NV_0720
原價 HK$248.00
/
  • 48小時內交貨
  • 貯存於24小時恆溫倉庫 (溫度13°c,濕度70%)
  • 送貨 - 港島區: 逢星期一、三、五 |九龍及新界: 逢星期二、四、六
  • 安全支付
  • 存貨
  • Inventory on the way

Style: Potato (Imo) Shochu

AVB: 25%

最近瀏覽